Chinese Communication in Tourism

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 04-10-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ និងព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង១៣ ដល់ ១៤:៣០នាទី

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត