អ្នករៀបចំបន្ទប់ (Housekeeping Attendant)

ព័ត៌មាន
ចំនួនជ្រើសរើស 0 នាក់ បទពិសោធន៍ មិនចាំបាច់
ប្រាក់បៀវត្សន៍ ចចារ ផ្នែក អ្នកថែទាំតាមបន្ទប់
ម៉ោងធ្វើការ Full Time កម្រឹត អ្នកហាត់ការ
សេចក្តីអធិប្បាយ :
ក្រុមហ៊ុន ហុងកុង លែន គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍន៏ជាក្រុមនាំមុនគេនៅអាស៊ី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ទៅលើអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅដ្ឋាននៅ ទូទាំងតំបន់​ ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងមុខដំណែងផ្នែក អ្នករៀបចំបន្ទប់(Housekeeping Attendant) ចំនួន 0២​ នាក់ ទីតាំងបម្រើការងារ ភ្នំពេញ ។
តម្រូវការ :
មានបទពិសោធន៏ផ្នែករៀបចំបន្ទប់កាន់តែប្រសើរ
មានកំរិតសិក្សាត្រឹមវិទ្យាល័យ ឬសញ្ញាប័ត្រជំនាញ
ស្មោះត្រង និងខិតខំប្រឹងធ្វើការងារ
មានអត្តចរិលល្អ និងមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់
អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស
ទំនាក់ទំនងមក :
023​ 963​ 694
recruitment.cambodia@hkland.com